• /laxmi_2013_19/17_8958.JPG
  At the Kumbh
 • /laxmi_2013_19/18_8405.JPG
 • /laxmi_2013_19/19. IMG_8278.JPG
 • /laxmi_2013_19/20. IMG_9160.JPG
 • /laxmi_2013_19/21. IMG_8352.JPG
 • /laxmi_2013_19/22. IMG_8507.JPG
 • /laxmi_2013_19/22a.JPG
 • /laxmi_2013_19/23. IMG_9522.JPG
 • /laxmi_2013_19/24. IMG_8837.JPG
 • /laxmi_2013_19/25. IMG_8735.JPG
 • /laxmi_2013_19/26.JPG
  Getting engaged with Aryan
 • /laxmi_2013_19/27. IMG_2932.JPG
 • /laxmi_2013_19/28. IMG_3121.JPG
 • /laxmi_2013_19/29. IMG_3061.JPG
 • /laxmi_2013_19/30. IMG_3351.JPG
 • /laxmi_2013_19/30a MG_2694.JPG
 • /laxmi_2013_19/31. IMG_3727.JPG
  At home, cooking
 • /laxmi_2013_19/32. IMG_3767.JPG
 • /laxmi_2013_19/33.JPG
 • /laxmi_2013_19/34.JPG
 • /laxmi_2013_19/35.JPG
 • /laxmi_2013_19/36.JPG
  Recovering from her nirvan
 • /laxmi_2013_19/37.JPG
 • /laxmi_2013_19/38.JPG
 • /laxmi_2013_19/39.JPG
 • /laxmi_2013_19/40.JPG
 • /laxmi_2013_19/41. IMG_6425.JPG
  On her Chaaliswan, the 40th day of her nirvan
 • /laxmi_2013_19/42. IMG_6462.JPG
 • /laxmi_2013_19/43. IMG_6573.JPG
 • /laxmi_2013_19/44. IMG_6624.JPG
 • /laxmi_2013_19/45. IMG_6638.JPG
 • /laxmi_2013_19/46.IMG_2063.JPG
 • /laxmi_2013_19/47.IMG_2222.JPG
  Blessing a new born
 • /laxmi_2013_19/48.IMG_2243.JPG
 • /laxmi_2013_19/49.IMG_7328.JPG
 • /laxmi_2013_19/50. IMG_7552.JPG
  Dressed as Kali
 • /laxmi_2013_19/51. IMG_7833.JPG
 • /laxmi_2013_19/52. IMG_2443.JPG
  With Ram Madhav